Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Regulament Concurs

Concurs IA mea cea mai frumoasă

 Acest concurs este deschis pentru cei care au cusut o IE Perpetual Icons și care au 18 ani impliniti la data lansarii concursului. Concursul este deschis rezidenților legali din toate țările lumii. Angajații Perpetual Icons srl și membrii direcți ai familiilor nu sunt eligibili pentru a participa la concurs. Concursul este supus legilor din România.

Prin participare, concurentul este pe deplin de acord cu prezentul regulament și declară și garantează că îndeplinește cerințele de eligibilitate. Concurentul este de acord să accepte alegerea câstigătoarelor/orilor ca definitive și incontestabile.

Perioada de concurs:

Concursul începe cu data de 20 Martie 2017 la ora 8.00 și se termină în data de 7 Aprilie 2017, ora 20.00, orele României.

Participarea la concurs:

Pasul1.

Pentru a participa la concurs este nevoie să postați pe pagina personală de Facebook o poză cu dumneavoastră îmbrăcată in IA cusută de dumneavoastră. Poza trebuie să fie clara, sa fiti fotografiat/ă din față sau semiprofil. IA trebuie să apară complet in imagine. Poza trebuie să fie însoțită de textul IA mea cea mai frumoasă urmat de textul #perpetualicons.

Puteți posta o singură data.

Exemplu:

 

 

 

Pasul 2.

Poza postata însoțită de numele si prenumele dumneaovastră complet va fi trimisă pe email către Perpetual Icons pentru confirmarea participarii la concurs, la adresa contact@perpetualicons.com.

Postările care sunt incomplete sau nu respectă regulile sau specificațiile de mai sus vor fi descalificate.

Câștigătorii concursului  vor primi:

1 premiu întai - 1 kit de IE de nivel avansat la alegerea câștigătoarei/orului

1 premiu doi -  1 kit de IE de nivel entuziast sau inocent la alegerea câștigătoarei/orului

Se va acorda si un premiu de popularitate pentru postarea pe Facebook care a primit cele mai multe like-uri până la inchiderea concursului.

1 premiu de popularitate - 1 kit de IE de nivel entuziast sau inocent la alegerea câștigătoarei/orului

 Valoarea aproximativă de vânzare cu amănuntul a premiilor este de 350 RON pentru premiul intai si 250 RON pentru premiul doi si pentru premiul de popularitate.

Tipul premiilor nu pot fi substituite cu bani sau alte tipuri de produse. Premiul este netransferabil. Livrarea premiilor către câștigători se suportă de către Perpetual Icons srl la nivel de transport prin curier rapid in Romania, până la un nivel de 25 RON/colet. Toate celelalte cheltuieli legate de premii, inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli de transport de peste 25 RON/colet, taxe, impozite sunt responsabilitatea exclusivă a câștigătorului.

Acceptarea premiului constituie permisiunea pentru Perpetual Icons pentru a utiliza numele, asemănarea și intrarea câștigătorului în scopuri de publicitate și de comerț, fără o compensație suplimentară.

Câștigătorul va fi selectat de către Perpetual Icons srl. Câștigătorul va fi notificat prin e-mail în termen de cinci (5) zile după selectarea câștigătorului. Perpetual Icons srl nu va avea nici o responsabilitate dacă persoana câștigătoare nu primește notificările din cauza spam, junk e-mail sau alte setări de securitate sau dacă a furnizat informații de contact incorecte. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat, nu este eligibil, nu revendică premiul în termen de 10 zile de la notificarea de atribuire, premiul poate fi acordat următorului clasat.

Prin trimiterea prin email a imaginilor si textului înțelegeți și sunteți de acord că Perpetual Icons srl și orice persoană care acționează în numele Perpetual Icons srl are dreptul de a imprima, publica, difuza, distribui și utiliza în orice mass-media cunoscute, pe termen nelimitat și în întreaga lume, fără a se limita la nume, portret, imagine, declarații despre campanie pentru știri, publicitate, informare, comert, publicitate, relații publice, și în scopuri promoționale fără nici o compensație suplimentară sau notificare.

Prin postarea pe Facebook si transmiterea pe email, declarați și garantați că mesajul/postarea dumneavoastră este lucrarea dumneavoastră, și nu încalcă drepturile de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. În cazul în care mesajul/postarea dvs. încalcă dreptul de proprietate intelectuală a altuia, vei fi descalificat la discreția exclusivă a Perpetual Icons srl. În cazul în care conținutul postat este reclamat că ar constitui o încălcare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate ale unei terțe părți, veti soluționa aceste reclamatii pe cheltuiala dumneavoastră. Perpetual Icons nu are nici o responsabilitate si nu va fi obligat să plătească pentru reclamații, pierderi, daune, costuri sau cheltuieli, care rezultă dintr-o astfel de încălcare a dreptului unei terțe părți.

Perpetual Icons își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, modifica sau suspenda Concursul daca are suspiciuni de infectare cu viruși, bug, fraudă, hacking sau alte cauze ce afectează administrarea, securitatea, corectitudinea sau buna desfășurare a Campaniei. Într-un astfel de caz, Perpetual Icons poate alege câștigătorul din toate mesajele/postările eligibile primite înainte și / sau după (dacă este cazul), acțiunea luată de Perpetual Icons. Perpetual Icons își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a descalifica orice persoană care încearcă să manipuleze procesul de concurs sau operarea Campaniei sau a site-ului sau încalcă acești termeni și condiții. Perpetual Icons are dreptul, la libera sa alegere, pentru a menține integritatea Campaniei, să anuleze voturile pentru orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la: mai multe intrări de același utilizator de la diferite adrese IP; mai multe intrări din același calculator în exces față de cea permisă de normele de campanie; sau utilizarea roboților, macro-uri, script-uri sau alte mijloace tehnice pentru a intra. Orice încercare a unui participant de a deteriora în mod deliberat orice site sau subminează funcționarea legitimă a campaniei poate fi o încălcare a legilor penale și civile. Daca identifică astfel de încercări, Perpetual Icons își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri în măsura maximă permisă de lege.

Prin trimiterea de mesaje/postarea pentru acest Concurs, sunteți de acord să exonerați Perpetual Icons, afiliatii săi, partenerii, managerii și angajații săi, de orice răspundere, pentru orice pierdere, vătămare corporală, deces, litigii, revendicare sau daune care pot apărea, în mod direct sau indirect, indiferent dacă este cauzată de neglijență sau nu, de la: (i) participarea la acest concurs, acceptarea, posesia, utilizarea sau utilizarea abuzivă a oricărui premiu sau a oricărei părți a acestora; (Ii) indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricărei transmisii, telefon, sau un serviciu de Internet; (Iii) intervenția umană neautorizată în orice parte a procesului de intrare sau de promovare a concursului; (Iv) eroare electronică sau umană în administrarea concursului sau procesarea înscrierilor.

Acest concurs este guvernat de legea română.

Politica de confidențialitate: Informațiile transmise pe email sunt supuse Politicii de confidențialitate a www.perpetualicons.com. Pentru a citi Politica de confidențialitate urmăriți link-ul http://www.perpetualicons.com/privacy-policy-ro.html.

Lista câștigătorilor: Numele câștigătorilor vor fi anuntate pe pagina de Facebook a Perpetual Icons srl până in data de 15 Aprilie 2017.